ساخت و تعمیر جرثقیل،بالابر،قیچی خم وبرش میلگرد ،جک
واردات،نصب ،راه اندازی واورهال انواع بالابر

شرکت اطلس هیدرولیک مهرورزان با بیش از 40 سال سابقه تولید

پذیرش کلیه سفارشات،واردات نصب و راه اندازی و اورهال

انواع بالابر خط گرم- سرد

با طول بوم از 9 متر تا 32 متر

پذیرش کلیه سفارشات،واردات نصب و راه اندازی و اورهال انواع بالابر خط گرم- سرد با طول بوم از 9 متر تا 32 متر